• Platform

   Stressforebyggelse

   Forebyg stress - og du er langt i forhold til trivsel og arbejdsglæde

   Engagér dine medarbejdere

   Trivsel og engagement er nøgleordene, når du gerne vil beholde dine medarbejdere

   Hold på dine medarbejdere

   Mere end 40 % af medarbejderne overvejer at sige op. Bryd tendensen i din virksomhed.

   ROI-beregner

   Brug Wobas ROI-beregner og få indsigt i, hvor meget du sparer ved at benytte Woba

   Målinger

   Arbejdspladsvurdering

   Arbejdspladsvurderingen behøver ikke være en langsommelig og tidskrævende proces

   Trivselsmåling

   Hvordan har dine medarbejdere det lige nu? Mål dine medarbejderes trivsel og opnå resultater

   Ledelsesevaluering

   Trivsel starter hos ledelsen. Hold dig ajour med dynamikken mellem ledere og medarbejdere

   Se alle Wobas løsninger

   Få overblik over alle Wobas løsninger her

   Nyt på bloggen

   Forebyggelse af stress på arbejdspladsen – 10 gode råd

   Stress er efterhånden blevet et flittigt brugt udtryk i mange henseender. Det er positivt, at der er fokus på denne vigtige problematik. Absolut. Men det er en skam, at stress er blevet et så brugt – og på mange måder – udvandet udtryk.

   Læs mere →
 • Hvorfor Woba
 • Priser
  • Ressourcer

   Blog

   Fordyb dig i den nyeste og vigtigste viden inden for HR, arbejdsmiljø, engagement og trivselsmålinger på arbejdspladsen

   Kundecases

   Vi har samlet nogle kundecases - lige til at fordybe sig i. Og som kan gøre dig en del klogere på Woba som et reelt trivsels-værktøj

   E-bøger, guides & whitepapers

   Brug for inspiration og en kærlig, hjælpende hånd til arbejdsmiljø og trivsel - så finder du det hele lige her

   Webinarer & videoer

   Her finder du en samling af vores mest populære webinarer og videoer

   Podcasts​

   CEO i Woba - Malene Madsen deltager ofte i aktuelle podcasts omhandlende HR, stressforebyggelse og trivsel

   -

   Karriere

   Læs mere om at arbejde hos Woba, og find en liste over ledige stillinger

   Dashboard

   Få adgang til survey designer, handlingsplaner, analyser og rapporter her

   Help center

   Hjælp til selvhjælp for dig der bruger Woba

   Download

   Den ultimative guide til APV

   APV’en skal gennemføres. Der er ingen vej udenom. Så, hvorfor ikke gøre det helt rigtigt fra start ved at blive klædt på fra top til tå med ALT hvad der findes af viden omkring den arbejdspladsvurdering?

   Download guide →

   Platform

   Stressforebyggelse

   Forebyg stress - og du er langt i forhold til trivsel og arbejdsglæde

   Engagér dine medarbejdere

   Trivsel og engagement er nøgleordene, når du gerne vil beholde dine medarbejdere

   Hold på dine medarbejdere

   Mere end 40 % af medarbejderne overvejer at sige op. Bryd tendensen i din virksomhed.

   ROI-beregner

   Brug Wobas ROI-beregner og få indsigt i, hvor meget du sparer ved at benytte Woba

   Målinger

   Arbejdspladsvurdering

   Arbejdspladsvurderingen behøver ikke være en langsommelig og tidskrævende proces

   Trivselsmåling

   Hvordan har dine medarbejdere det lige nu? Mål dine medarbejderes trivsel og opnå resultater

   Ledelsesevaluering

   Trivsel starter hos ledelsen. Hold dig ajour med dynamikken mellem ledere og medarbejdere

   Se alle Wobas løsninger

   Få overblik over alle Wobas løsninger her

   Om Woba

   Hvorfor Woba?

   Vores tilgang hos Woba er menneskelig – og derfor starter vores historie i videnskabens verden

   Priser

   Abonnementer & priser

   Enkel og fleksibel prissætning, der vokser med din virksomhed. Ingen skjulte gebyrer eller overraskelser.

   Få prisoverslag

   Beregn din anslåede pris ved hjælp af vores automatiske prisberegner

   ROI-beregner

   Brug Wobas ROI-beregner og få indsigt i, hvor meget du sparer ved at benytte Woba

   Ressourcer

   Log ind

   Book demo

   Få en gennemgang

   Kontakt os i dag og få en gratis, uforpligtende demo af Woba

   Se alle features

   Se en komplet liste over alle funktioner samt en sammenligning mellem vores planer her

APV-skema og andre populære måder at kortlægge arbejdsmiljøet

APV-skema
Malene Madsen

Malene Madsen

Del artikel

Selvom arbejdspladsvurderingen er lovpligtig og skal leve op til en række specifikke krav, så er der en vis grad af metodefrihed.

Det gælder særligt i forbindelse med kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljø.

Jeg gennemgår her de tre mest udbredte metoder: APV-skema, interview og observation.

For selvom der er metodefrihed, så er ikke alle metoder lige.

Lad os springe ud i det.

Generelt om kortlægning af arbejdsmiljøet

Der findes mange forskellige måder at kortlægge virksomhedens arbejdsmiljø. Det afgørende er, at kortlægningen afdækker mulige arbejdsmiljøproblemer.

I den sammenhæng er det vigtigt, at du er opmærksom på, at arbejdspladsen et udtryk for alle områder, hvor arbejdet udføres.

Er medarbejderne eksempelvis sendt på hjemmearbejde som følge af COVID-19 eller andre årsager, skal deres oplevelse af arbejdsmiljøet i hjemmet også være en del af vurderingen.

En APV kommer omkring mange forskellige temaer, inden for både psykisk og fysisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Valg af metode vil afhænge af formålet, hvilke emner der ønskes belyst, og hvem der skal deltage i undersøgelsen.

Den mest udbredte metode, er en undersøgelse ved hjælp af et APV-skema, som jeg vil gennemgå først.

Metode 1: APV-skema

Der arbejdes typisk med to typer af APV-skema:

 1. Spørgeskemaundersøgelser
 2. Tjeklister

Et anonymt APV-spørgeskema er den nemmeste måde at kortlægge både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø på.

Fordi spørgeskemaet er anonymt, vil du opleve en langt højere svarprocent og en mere ærlig besvarelse.

Det er derudover meget nemmere at lave opfølgende undersøgelser, der viser jer om jeres handlingsplaner har virket efter hensigten.

Der er imidlertid ingen konkrete regler for indholdet i en spørgeramme. Derfor kan det også være svært at vide, præcis hvad du skal spørge om. Hos Woba har vi en udviklet en spørgeramme med 50 spørgsmål, der sikrer at du kommer hele vejen rundt om alle relevante emner i jeres APV.

Men det kan være en god idé at tilpasse jeres spørgeramme, så den passer til jeres specifikke branche og behov.

I detailbranchen spørger man for eksempel ind til flere ting i forbindelse med ergonomi og betjening end man gør i almene kontormiljøer. I socialøkonomiske virksomheder er der ofte et udvidet fokus på den psykiske del af undersøgelsen på grund af arbejdets forhold og uforudsigelighed.

Vær opmærksom på at selvom et spørgeskemaundersøgelse er en stærk metode til at gennemføre første trin i jeres arbejdspladsvurdering, så har metoden også sine ulemper.

Spørgeskemaet afdækker kun de ting, der spørges ind til. Og medmindre I har et system, der lader medarbejderne uddybe deres svar med kommentarer, kan I gå glip af vigtig information.

En APV-tjekliste kan forveksles med et spørgeskema, men der er en væsentlig forskel.

Et APV-spørgeskema besvares af individer og tager udgangspunkt i deres individuelle oplevelser. En tjekliste fokuserer i stedet på selve arbejdsvilkårene uden at tage hensyn til individuelle oplevelser, holdninger eller vurderinger af disse.

Det vil derfor ofte være en sikkerheds- eller arbejdsmiljøgruppe med indgående kendskab til organisationens arbejdsvilkår, som står for udfyldelse af en APV-tjekliste.

Tjeklistens formål er at tegne et billede af, hvordan det i almindelighed forholder sig på en række områder i organisationens arbejdsmiljø. Du vil ofte også kun afdække kendte problemområder og ikke opdage nyopståede problemer.

Arbejdstilsynet har udarbejdet en række branchespecifikke tjeklister for mindre virksomheder.

Metode 2: Interview

Interviewmetoden er en kvalitativ, dialogbaseret kortlægning af arbejdsmiljøet i forbindelse med gennemførelse af jeres APV, typisk via personlige interviews.

Det stiller store krav til sikring af anonymiteten, og vil oftest kræve, at en trænet interviewer gennemfører undersøgelsen.

I bestemmer selv, hvor struktureret interviewet skal være. Det kan være en god idé at have en vis grad af struktur (i form af forberedte spørgsmål og temaer), men stadig holde interviewet og svarmuligheder åbne.

Fordelen ved interviewmetoden er, at du I situationen har mulighed for at stille uddybende spørgsmål, og dermed sikre en mere dybdegående og præcis kortlægning af problemstillingerne.

Der er også muligt at lave øvelsen som et fokusgruppeinterview. Det vil dog øge kompleksiteten og fører til andre problemstillinger. Det kan for eksempel være svært systematisk at analysere og afrapportere, hvem der har sagt hvad.

Ulempen ved interviewmetoden er, at det kræver særlig træning og erfaring at gennemføre korrekt. Og så er det svært at sikre anonymiteten, hvilket kan afholde deltagere fra at sige deres ærlige mening. Derfor vil det oftest vil kræve hjælp fra eksterne aktører, og det gør det til en meget dyr øvelse.

Metode 3: Observation

Observationsmetoden er mest velegnet til kortlægning de vilkår der er ensartede for alle personer, der udfører et job af en given type.

Det vil som regel kræve hjælp fra eksterne konsulenter, som har den nødvendige faglige viden og erfaring med at bruge observation i en APV.

Observationerne vil typisk være baseret på standardiserede observationsskemaer, som udfyldes af trænede observatører.

En ulempe ved observationsmetoden er, ligesom ved tjeklisten, at du ikke får den enkelte medarbejders oplevelser og vurderinger med. Det kan også være svært at fange problemstillinger, som opstår uden for den periode, hvor observationen opstår.

Observation er rigtig godt til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø en god primær eller sekundær metode, men bør ikke anvendes alene.

Metoden er heller ikke velegnet til at kortlægge den psykiske del af arbejdsmiljøet. Jeg vil derfor anbefale, at observation kombineres med interview eller en form for APV-skema.

Kombinér metoder

Du inddrager nemmest alle fysiske- og psykiske forhold ved at udsende et APV-spørgeskema. Derfor vil jeg i langt de fleste tilfælde anbefale, at du bruger et APV-spørgeskema.

Spørgeskemaer har også den fordel, at I bedre kan følge op med supplerende undersøgelser. Derved kan I følge med i udviklingen og effekten af jeres handlingsplaner. Opfølgende undersøgelser viser også om undersøgelsens resultater anvendes konstruktivt.

Men du vil mangle muligheden for de åbne spørgsmål, der er plads til i interviewmetoden. Derfor kan det være en fordel at kombinere metoderne.

En nem måde at kombinere det strukturerede svar fra spørgeskemaet med muligheden for mere åbne svar fra interviewmetoden er, at anvende lave jeres APV online med en digital APV-løsning.

Der vil det oftest være muligt at lave åbne spørgsmål, og medarbejderne kan skrive uddybende kommentarer til svarene. På den måde får I både de strukturerede kvantitative data og detaljerede kvalitative svar, man normalt kun får i interviewmetoden.

Malene Madsen

Malene Madsen

Malene Madsen, aka ”the nerd”, has a master degree in Organizational and Work Psychology and Philosophy, where she has specialized in data-driven preventive strategies. Malene has more than 10 years of experience within the field of People Science & preventive strategies, where she has worked as a research assistant and completed field work in several companies. Malene is today our CEO and Co-founder of Woba APS and has embedded her domain expertise and deep insights in the HR and EHS market in the DNA of the Woba platform.

Tilmeld vores nyhedsbrev

Relaterede artikler

Gå aldrig mere glip af nyt indhold fra Woba

Indtast din e-mail, og få en notifikation, når der er nyt på bloggen.

Du får brugbare, forskningsbaserede blogindlæg, guides og strategier fra os ca. en gang om ugen. Ingen spam. Kun indhold, der hjælper dig med at skabe en bedre arbejdsplads. Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.

Relaterede artikler

Om Woba

Hvilke sprog kan jeg vælge i Woba?

Vi ved det selv – diversitet og internationalisering i virksomhederne rundt omkring i landet har ført en spændende tendens med sig. Arbejdspladserne består ofte af flere nationaliteter. Sådan har vi

Book en kort 30-minutters demo

Kontakt os i dag, og få en uforpligtende demonstration af Woba. Det tager kun 30 minutter, og du bestemmer sted og tidspunkt.

Platform

Stressforebyggelse

Forebyg stress - og du er langt i forhold til trivsel og arbejdsglæde

Engagér dine medarbejdere

Trivsel og engagement er nøgleordene, når du gerne vil beholde dine medarbejdere

Hold på dine medarbejdere

Mere end 40 % af medarbejderne overvejer at sige op. Bryd tendensen i din virksomhed.

ROI-beregner

Brug Wobas ROI-beregner og få indsigt i, hvor meget du sparer ved at benytte Woba

Målinger

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurderingen behøver ikke være en langsommelig og tidskrævende proces

Trivselsmåling

Hvordan har dine medarbejdere det lige nu? Mål dine medarbejderes trivsel og opnå resultater

Ledelsesevaluering

Trivsel starter hos ledelsen. Hold dig ajour med dynamikken mellem ledere og medarbejdere

Se alle Wobas løsninger

Få overblik over alle Wobas løsninger her

Nyt på bloggen

Forebyggelse af stress på arbejdspladsen – 10 gode råd

Stress er efterhånden blevet et flittigt brugt udtryk i mange henseender. Det er positivt, at der er fokus på denne vigtige problematik. Absolut. Men det er en skam, at stress er blevet et så brugt – og på mange måder – udvandet udtryk.

Læs mere →

Platform

Stressforebyggelse

Forebyg stress - og du er langt i forhold til trivsel og arbejdsglæde

Engagér dine medarbejdere

Trivsel og engagement er nøgleordene, når du gerne vil beholde dine medarbejdere

Hold på dine medarbejdere

Mere end 40 % af medarbejderne overvejer at sige op. Bryd tendensen i din virksomhed.

ROI-beregner

Brug Wobas ROI-beregner og få indsigt i, hvor meget du sparer ved at benytte Woba

Målinger

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurderingen behøver ikke være en langsommelig og tidskrævende proces

Trivselsmåling

Hvordan har dine medarbejdere det lige nu? Mål dine medarbejderes trivsel og opnå resultater

Ledelsesevaluering

Trivsel starter hos ledelsen. Hold dig ajour med dynamikken mellem ledere og medarbejdere

Se alle Wobas løsninger

Få overblik over alle Wobas løsninger her

Om Woba

Hvorfor Woba?

Vores tilgang hos Woba er menneskelig – og derfor starter vores historie i videnskabens verden

Karriere

Læs mere om at arbejde hos Woba, og find en liste over ledige stillinger

Priser

Abonnementer & priser

Enkel og fleksibel prissætning, der vokser med din virksomhed. Ingen skjulte gebyrer eller overraskelser.

Få prisoverslag

Beregn din anslåede pris ved hjælp af vores automatiske prisberegner

ROI-beregner

Brug Wobas ROI-beregner og få indsigt i, hvor meget du sparer ved at benytte Woba

Ressourcer

Blog

Fordyb dig i den nyeste og vigtigste viden inden for HR, arbejdsmiljø, engagement og trivselsmålinger på arbejdspladsen

Kundecases

Vi har samlet nogle kundecases - lige til at fordybe sig i. Og som kan gøre dig en del klogere på Woba som et reelt trivsels-værktøj

E-books, guides & whitepapers​

Brug for inspiration og en kærlig, hjælpende hånd til arbejdsmiljø og trivsel - så finder du det hele lige her

Webinars​ & videoer

Her finder du en samling af vores mest populære webinarer og videoer

Podcasts​

CEO i Woba - Malene Madsen deltager ofte i aktuelle podcasts omhandlende HR, stressforebyggelse og trivsel

Help center

Hjælp til selvhjælp for dig der bruger Woba

Log ind

Dashboard

Få adgang til survey designer, handlingsplaner, analyser og rapporter her

Book demo

Få en gennemgang

Kontakt os i dag og få en gratis, uforpligtende demo af Woba

Se alle features

Se en komplet liste over alle funktioner samt en sammenligning mellem vores planer her

Vælg sprog / Select language